KẾT NỐI VÀO HANA QUA API

TỪ HANA GỌI API RA BÊN NGOÀI